Home
Türk
Makinalı Sulama

Doğrusal Sulama

Dikdörtgen sorunu çözülüyor.

Above pipe sprinklers on linear farm irrigation system
R2000WF Rotator® Sprinklerlerle tepe uygulaması.

Daire çizerek değil, ileri geri.

Doğrusal sistemler, toprak değerinin yüksek olduğu ve bir dikdörtgen içerisindeki tüm alanın sulanması gerektiği durumlarda kullanılır. Doğrusal sistemin yapısı, dönme eksenli sistemin yapısına çok benzer ancak, tahrik mekanizmasının düz çalışma için tasarlanmıştır ve tüm yürütme uzunluğu boyunca makinenin bir su kaynağına bağlanabiliyor olması gerekir. Musluklardan hortumla beslenebilir ya da bir kanaldan su yoluyla beslenebilir.

Doğrusal sulamada sprinklerler, makine boyunca sabit aralıklarda monte edilir. Tepe ya da üst damlatmalarla monte edilebilirler. Damlatma çözümleri için 3000 veya 3030 Serisi Dönme Eksenli Sprinklerler arasından tercih yapın ve tepe çözümleri için 3000 ya da 3030 Serisi Dönme Eksenli Sprinklerler ya da R2000WF Rotator®’a bakın.

Dönme eksenli sistemlerden farklı şekilde, doğrusal sulama sisteminde her sprinkler aynı başlık boyutuna sahiptir, yani her cihaz aynı miktarda su çıkarır ve uygulama oranı makine boyunca sabittir. Böylelikle, dönme eksenli sistemin son kulelerinde orantısız şekilde oluşan yüksek oran nedeniyle yüzeysel akış meydana gelmesi olasılığı önlenir.

Waster water Irrigation system
Atık su uygulaması için kuleler üzerinde Big Gun Sprinklerler.

Atık su uygulamalarında orijinal Big Gun® Sprinkleri tercih edin.

Nelson Big Gun Sprinkler, yıllardır dayanıklılığıyla bilinmektedir ve birikinti dolumu yaşanan durumlara ya da korozif sulara neredeyse bütünüyle karşı koyabilir. Bu sayede atık su uygulamalarında uygundur. Doğrusal sistemlerin çok yönlü olması sayesinde, Big Gun Sprinklerler, atık su uygulaması için kullanılırlarken kulelere monte edilebilir. 

Kaynaklar
PDF
Rotator® Pivot Sprinkler
PDF
R2000WF Rotator® Sprinklers
PDF
Big Gun® Çözümleri