Home
Türk

Kullanım Şartları

SATIŞLARA İLİŞKİN STANDART HÜKÜM VE KOŞULLAR

Taraflar: Bu belgede kullanıldığı şekliyle "Nelson", bir Illinois Şirketi olan Nelson Irrigation Corporation ve bunun bağlı şirketlerini ve iştiraklerini ifade eder. Bu belgede kullanıldığı şekliyle "Müşteri", söz konusu satın alan ürünlerin son kullanıcısı olsun ya da olmasın, bu sözleşme uyarınca Nelson'dan ürün satın alan kişi anlamına gelir.  

Şartlar: Ödeme koşulları faturada belirtildiği gibidir, herhangi bir beyan sunulmaz. Vadesi geçen borçlara aylık %1½ oranında faiz uygulanır. Ayrıca, vadesi geçmiş hesaplar, hesap cari duruma geçene kadar askıya alınır. Bir hesabın vadesi 30 günden fazla geçtiğinde, açık hesap durumuna dönmek için kredibilitenin yeniden oluşturulması gerekir.

Kredi Limitleri: Her bir hesap için kredi limitleri belirlenir ve Nelson Bölge Müdürü bunları uygun seviyede tutmaktan sorumludur.

Navlun: F.O.B. Nelson sevkiyat noktası. Sahiplik ve zarar rizikosu, Nelson'ın sevkiyat noktasına teslimatın ardından Nelson'dan Müşteriye geçer.

Genel: Fiyatlar bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Tüm siparişler, Nelson'ın siparişi kabul ettiği tarihte geçerli olan fiyatlara tabi olur. Stok sipariş miktarları, standart fabrika sevkiyat paketi miktarlarına uyacak şekilde ayarlanabilir. Teslimat tahminleri iyi niyetle yapılmakla birlikte hükümet kısıtlamaları, tedarikçilerimizin teslimat yapamaması, yangın, grev, salgın, mücbir sebepler veya Nelson'ın kontrolü dışındaki diğer nedenlerden dolayı gecikmelere tabidir.

Hatalar: Ambalajlama hatalarına ilişkin talepler, sevkiyatın Müşteri tarafından alınmasından sonraki beş iş günü içinde yapılmalıdır. Fiyatlandırma veya diğer hatalara ilişkin talepler, malın Müşteri tarafından alınmasından sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır. 

İadeler: Yalnızca Nelson'ın yazılı izniyle, yeni ve satışa elverişli durumdaki ekipman, alacak için navlun önceden ödenmiş olarak iade edilebilir. İade edilen mallar, %20 yeniden satış hizmetleri ücretine tabidir.

İptaller: Siparişler, planlanan sevkiyattan en az 15 iş günü önce ücretsiz olarak değiştirilebilir veya iptal edilebilir. 

Tazminat: Müşteri, Nelson ve bağlı şirketlerini, vekillerini, görevlilerini, temsilcilerini, çalışanlarını ve iştiraklerini, Müşteri ürünün son kullanıcısı olsun veya olmasın, Nelson’un bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi ya da bir Nelson ürününün kullanılması veya satın alınmasından kaynaklanan, bunlarla bağlantılı ya da bir şekilde ilişkili yaralanma, mal zararı veya ekonomik kayıplara ilişkin talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ne türde ve nitelikte olursa olsun her türlü yükümlülük, hak talebi, borç, karşı talep, karşılıklı talep, mahsup, haciz, hüküm, talep, dava nedeni, para cezası, cezai veya hukuki maddi ceza, maliyet ve harcama için (makul avukatlık ücretleri ve soruşturma ve dava ve masrafları dahil) tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul eder. Nelson, Müşteri tarafından tazminata tabi herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar. 

Kabul: Müşteri tarafından sipariş onayının alınması, bu Hüküm ve Koşulların kabul edildiği anlamına gelir. 

GARANTİ ve SORUMLULUĞUN REDDİ: Nelson ürünleri ürünün tasarlanmış olan çalışma ve spesifikasyonları ve normal kullanım koşulları altında kusurlu malzeme ve işçilik içermeyecek şekilde ilk satış tarihinden itibaren 1 yıl garantilidir. Üretici; yetkili bir servis dışında onarım, kurulum ve parçaları ayırma durumunda sorumluluk kabul etmez. Üreticinin bu garanti kapsamındaki sorumluluğu yalnızca, kusurlu parçaların değiştirilmesi veya onarılmasını içerir ve üretici, tasarım kusurlarından ya da garanti ihlali nedeniyle oluşacak ekin hasarlarından veya diğer dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. BU GARANTİ, TİCARİ GARANTİ VE BELLİ KULLANIM AMAÇLARI YÖNÜNDE KULLANIM GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA ÜSTÜ KAPALI DİĞER TÜM GARANTİLERİN VE ÜRETİCİNİN DİĞER TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ YA DA SORUMLULUKLARININ, AÇIK BİR ŞEKİLDE YERİNİ ALIR. Üreticinin hiçbir çalışan, temsilcisi, bayisi garanti şartlarını değiştirme veya ekleme yapma yetkisine ya da belgede yer almayan beyanlarda bulunma yetkisine sahip değildir.

Mücbir Sebepler. Bu Sözleşmenin hükümleri, yangın, sel, deprem, ambargo, grev, savaş, kaza, doğal afetler, geçerli veya geçersiz herhangi bir yasaya isteyerek veya istemeyerek uyum sağlama ya da herhangi bir devlet kurumu veya makamının düzenlemesi ya da söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki diğer nedenler sebebiyle gerçekleştirilemediğinde veya gecikme meydana geldiğinde, hiçbir taraf bundan sorumlu olmayacaktır.

Geçerli Yasa: Bu Sözleşme, herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesini yürürlüğe koymadan, Washington Eyaleti yasaları ve ilgili Amerika Birleşik Devletleri hukukuna göre yönetilir ve yorumlanır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili bir davanın yalnızca Washington'un Doğu Bölgesindeki federal mahkemelerde veya Walla Walla County Yüksek Mahkemesinde açılacağını kabul edersiniz. Bu Sözleşmeden kaynaklanan bir ihtilafta, haklı çıkan taraf, duruşmadan önceki ya da yargılama sırasındaki​olsun, makul avukatlık ücretlerini, masraflarını ve harcamalarını, temyiz üzerine geri alma hakkına sahip olacaktır.   

Değişiklik ve Feragat: Yazılı olarak yapılmadığı ve Nelson'ın yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmadığı sürece, burada yer alan hükümlerden hiçbir feragat gerçekleşmez. Nelson'ın harfiyen riayette ısrar etmemesi veya bir değiştirme girişimine itiraz etmemesi, bu Sözleşmedeki herhangi bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Nelson, daha önceki aksi gelenek, uygulama veya işlemlere bakılmaksızın, herhangi bir zamanda bu Sözleşmede yer alan şartlara harfiyen uyulması konusunda ısrar etme hakkını saklı tutar. 

Sözleşmenin Bütünlüğü: Bu Sözleşme ve Müşteriye düzenlenen bir fatura, Nelson ile Müşteri arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşmenin şartlarında veya faturada belirtilen ödeme koşullarında yapılan hiçbir tadilat veya değişiklik, yazılı olmadıkça ve Nelson'ın yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz.  

Bildirim: Bu Sözleşme kapsamında Müşteriye yapılması gereken tüm bildirimler için söz konusu bildirim, Müşterinin Bayi Bilgi Belgesinde yansıtılan, Müşterinin faturaların teslimi için yaptığı yazılı seçimle aynı şekilde yapılır.